top of page
Ball Foamboard.png

VAR BALL 
VAR LIVE HK

​ 暫停供應 

親子放電神器
 
​· 考驗小朋友投球準繩度
· 講求團隊合作

 
*只接受現場買票 (網上預約不適用)

VAR LIVE HK

荔枝角長義街9號
D2 Place ONE 1樓 125-127號鋪

(852) 62392699

開放時間:
平日 | 12pm - 9pm   周末 | 11am - 9pm

Venue Photo 2.png
bottom of page